enhr

Općina Sveti Ilija

opcina-sveti-ilija.hr

Općina Sveti Ilija smještena je u središnjem dijelu Varaždinske županije. Na zapadu graniči s Općinom Beretinec, na sjeveru s gradom Varaždinom, na istoku s Općinom Kneginec, a s južne strane s Gradom Novi Marof.

Ilija01

adonai-studio.hr adonai-studio.hr